Missie AOS

Medewerkers van scholen en instituten: 

  • ontwerpen samen onderdelen van het opleidingsprogramma en voeren die samen uit;
  • ontwerpen samen het programma voor begeleiding van starters in de eerste drie jaar;
  • werken samen aan de uitvoering van de onderzoekagenda’s van de scholen;
  • werken samen aan de professionalisering van werkplek-/studentbegeleiders en docentonderzoekers;
  • werken samen aan kwaliteitsontwikkeling van opleiden, begeleiden en onderzoek.